SBOBET ส.บอล ประชุมใหญ่รองรับสมาชิกทุกสโมสร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ส.บอล ประชุมใหญ่รองรับสมาชิกทุกสโมสร

ส.บอล จัดการประชุมใหญ่พิเศษ เพื่อรองรับสถานะสมาชิกสโมสรทุกทีม โดย เทพอินทรี ก็ผ่านรับรองครั้งนี้ด้วย

SBOBET สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่พิเศษ ครั้งที่ 1/2560 ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อเวลา 10.00น. วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560

การประชุมใหญ่พิเศษครั้งนี้ มีสโมสรเข้าร่วมประชุม 116 สโมสร และมีสิทธิ์โหวตทั้งสิ้น 51 เสียง พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตุการณ์

โดยมีวาระสำคัญ คือเรื่องการรองรับสถานะการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับตามญัตติของสภากรรมการ รวมถึงการรับรองสมาชิกของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ โดยที่ทุกวาระได้ผ่านการลงคะแนนจากที่ประชุมให้ผ่านมติไปได้

เท่ากับสโมสรต่างๆ ที่ทำการส่งแข่งขันได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม รวมถึงทีมอุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด ที่เคยตกเป็นข่าว ว่าสภาพสมาชิกยังไม่สมบูรณ์ ก็ได้มีการดำเนินการจนได้รองรับในครั้งนี้ด้วย

“วันนี้เป็นการจัดประชุมใหญ่สามัญพิเศษประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เหตุผลหลักในการจัดประชุมใหญ่พิเศษ คือต้องการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ บางข้อ ซึ่งอาจจะไม่ทันสมัย หรือเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการงาน ตลอดจนทำตามข้อเสนอแนะของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อบังคับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติกีฬาอาชีพที่มี จึงจัดให้มีการประชุมในครั้งนี้” นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กล่าวเริ่ม

“รวมทั้งการนำชื่อสโมสรสมาชิกจำนวนกว่า 300 สโมสร เข้าที่ประชุมใหญ่ เพราะผมคิดว่าที่ผ่านมา สมาคมฯ ไม่มีข้อมูล หลักฐาน ว่าสโมสรใดเป็นสโมสรสมาชิกที่ถูกต้อง ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้ดำเนินการให้พวกเขาเป็นสโมสรที่ถูกต้อง ก่อนที่จะเปิดการแข่งขันฤดูกาล 2018”

“นับตั้งแต่วันนี้ 22 ธันวาคม 2560 ทีมที่มีชื่อผ่านเข้ามาที่ประชุมใหญ่ ก็จะเป็นสโมสรที่มีความเป็นสมาชิกถูกต้องโดยสมบูรณ์”