Genting Club ชนาธิปตอบคำถาม “มีอะไรแนะนำ มุ้ย-อุ้ม”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ชนาธิปตอบคำถาม "มีอะไรแนะนำ มุ้ย-อุ้ม"

กองกลางจากซัปโปโร มั่นใจฝีเท้าของสองรุ่นพี่ที่เพิ่งย้ายเจลีก โดยที่ไม่ต้องแนะนำอะไรนอกเหนือจากเรื่องการแยกขยะ

Genting Club